Opgelet: deze pagina is onder constructie.

Voor een actueel aanbod van de leermogelijkheden in Brussel of voor hulp bij je leerkeuze, kan je steeds terecht bij de consulenten van Leerwinkel Brussel!

 

 

Volwassenen die niet wil verder studeren in het hoger onderwijs, maar een taal of andere opleiding willen volgen of een diploma secundair onderwijs wil behalen kunnen hiervoor terecht bij het secundair volwassenonderwijs, basiseducatie en Syntra.

Secundair volwassenenonderwijs kan je volgen in een CVO (centrum voor volwassenenonderwijs). Vroeger heette dit ook wel ‘de avondschool’. 

In een CVO vind je verschillende soorten opleidingen:

 • Taalopleidingen: Wil je graag een nieuwe taal leren? Of wil je een bepaalde taal  versterken? Vanaf 16 jaar mag je je inschrijven voor een taalopleiding. Meestal kan je kiezen uit dag- en avondopleidingen.
 • Beroepen: In een CVO kan je beroepen uit de zorg, horeca, administratie, techniek, ... leren. De beroepen kan je overdag leren maar soms ook ’s avonds. Je kan inschrijven wanneer je geen deeltijdse leerplicht meer hebt. Voor de meeste mensen wil dit zeggen op 18 jaar. Ben je werkzoekende? Kijk dan zeker eens of je via VDAB een beroep kan leren in een CVO. Voor een overzicht van het Nederlandstalig aanbod van beroepsopleidingen, inschakelings- en werkervaringsprojecten en begeleiding naar werk in het Brussels gewest kan je terecht bij www.schakelsnaarwerk.be.
 • Tweedekansonderwijs: Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald? Of is jouw diploma secundair onderwijs uit het buitenland niet erkend in Vlaanderen? Dan kan je via een CVO toch nog een diploma behalen. Hiervoor kies je een beroep en combineer je deze beroepslessen met algemene vakken. Als je voor beide delen slaagt, ontvang je je diploma secundair onderwijs. Je kan inschrijven wanneer je geen deeltijdse leerplicht meer hebt. Voor de meeste mensen wil dit zeggen op 18 jaar.

Door te klikken op één van de belangstellingsgebieden in de linkerkolom, krijg je hier een overzicht van alle richtingen die je in het secundair volwassenenonderwijs kan volgen in Brussel. Klik je op de naam van de school, dan kom je op de

 

Bij basiseducatie kan je bijleren uit interesse, voor je werk, voor een opleiding of voor een examen. Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten. Dat gebeurt stap voor stap en in je eigen tempo. De opleidingen van basiseducatie zijn gratis. Je kan je inschrijven wanneer je geen deeltijdse leerplicht meer hebt. Voor de meeste mensen wil dit zeggen op 18 jaar.

Hieronder vind je een opsomming van de opleidingen die je in Brussel kan volgen binnen basiseducatie. Klik je op de naam van de school, dan kom je op de website van de school terecht waar je verdere info vindt.

Syntra Brussel is een Nederlandstalig opleidingscentrum voor ondernemers en ondernemers in spé. Je vindt er opleidingen maar ook bijscholingen voor jong en oud, schoolplichtigen, werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen. Van journalist, kapper, schoonheidsspecialist, elektricien, modeontwerper, boekhouder tot juweelontwerper. De opleidingen kunnen overdag doorgaan, ’s avonds of op zaterdagen. De kostprijs vind je terug op de website van Syntra Brussel.

Op deze pagina kan je het aanbod van Syntra raadplegen op basis van het belangstellingsgebied of de opleidingsvorm.

Veelgestelde vragen

Kan ik een opleiding volgen aan een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs)?

Om een opleiding te volgen aan een CVO, moeten deze criteria in orde zijn:

Taalniveau Nederlands

Het niveau Nederlands kan per opleiding verschillen. De meeste opleidingen kan je vanaf niveau Nederlands 2.4  (ERK-niveau B1) starten. Sommige beroepsopleidingen kan je starten met een niveau 1.1 (ERK-niveau A1), 1.2 (ERK-niveau A2) of via een voorbereidingsprogramma. Neem contact op met het CVO.

Leeftijd

Het studiegebied aanvullende algemene vorming (AAV) en Algemene vorming (niveau aso):

 • Vanaf 18 jaar
 • Voor een opleiding die in september of later start mogen ook cursisten die ten laatste op 31 december 18 jaar worden zich inschrijven.

Andere opleidingen (beroepsopleidingen, taalopleidingen, cursussen …):

 • Vanaf 16 jaar
 • 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde

Verblijfsdocumenten

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je de Belgische nationaliteit hebben, of een document voor wettig verblijf in België kunnen tonen.

Heb je geen rijksregisternummer (nationaal nummer)? Dan moet je een document van wettig verblijf hebben. De juiste documenten vind je in het vademecum wettig verblijf.

Heb je vragen over volwassenenonderwijs in België?

Stel je vraag online aan Leerwinkel Brussel.

Kom je liever persoonlijk langs? Maak dan een afspraak.

Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?

Een CVO, Centrum voor Volwassenenonderwijs, is een school voor volwassenen. Je kan er les volgen vanaf je achttiende.

In een CVO gaat het er anders aan toe dan in een secundaire school. In een secundaire school moet je slagen voor een leerjaar, dan kan je naar het volgende leerjaar overgaan. In een CVO werken ze met modules. Dat is een soepel systeem: je kan modules apart volgen en hiervoor deelattesten behalen. Als je alle modules succesvol hebt afgelegd, krijg je je certificaat of diploma. Er zijn in het volwassenenonderwijs geen traditionele examens zoals in het secundair onderwijs, maar er permanente evaluatie.

Ook de organisatie van het CVO is verschillend: lessen kunnen overdag,'s avonds of in het weekend georganiseerd worden. De opleiding kan starten in september en in januari.

Waar vind ik het volledige Nederlandstalige onderwijsaanbod?

Het volledige Nederlandstalige aanbod in Brussel én Vlaanderen vind je op www.onderwijskiezer.be, een website gemaakt door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Wat is tweedekansonderwijs?

Het tweedekansonderwijs (TKO) is de oude naam voor wat we nu het secundair volwassenenonderwijs noemen. Het heette tweedekansonderwijs omdat het een ‘tweede kans’ is om je diploma secundair onderwijs te behalen.

 • vanaf 18 jaar, geen maximumleeftijd 
 • in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • verschillende opleidingen op het niveau van de 2de en 3de graad secundair onderwijs
 • ASO-opleidingen van het studiegebied algemene vorming of beroepsgerichte opleiding met een aanvullende algemene vorming

In Brussel kan je een diploma secundair onderwijs behalen bij CVO Brussel, CVO Lethas en CVO Semper.

Hoeveel kost een opleiding in het volwassenenonderwijs?

Basiseducatie

Alle opleidingen in basiseducatie zijn gratis.

Secundair Volwassenenonderwijs

Alle opleidingen in het volwassenenonderwijs vragen hetzelfde inschrijvingsgeld. De basis is €1,50 per lesuur. Een module van 40 uur kost je dus € 60. Als je voor veel modules inschrijft kost het maximum € 600 per schooljaar.
In heel wat situaties kan je korting krijgen op dit inschrijvingsgeld. Dan is het € 0,30 per lesuur of soms gratis. Meer info vind je op deze deze website. Of vraag het aan Leerwinkel Brussel.

Let op: je moet ook cursusgeld betalen. Dat is voor kopies, cursussen of boeken. Voor sommige opleidingen is er ook een materiaalkost. (Bv. bij een koksopleiding moet je betalen voor de ingrediënten.)

Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?

https://www.youtube.com/watch?v=CmSvfCyGtmQ&t

Je kan op verschillende manieren een diploma secundair onderwijs behalen.

Via het voltijds onderwijs

Je kan tot je 25ste naar een secundaire school gaan om je diploma te behalen. In ASO/TSO/KSO ga je tot het 6de jaar naar school voor een diploma. In BSO ga je tot het 7de jaar naar school om een diploma te behalen.

Via een combinatie van leren en werken

Je kan leren combineren met ervaring opdoen op de werkvloer. Er zijn drie mogelijkheden.

1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les en drie dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan in het DBSO (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs) bij een CLW (Centrum Leren en Werken).

2. Leertijd

Je volgt één dag per week les en vier dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan bij een opleidingscentrum van Syntra.

3. Duaal leren

Je leert minimaal drie dagen per week voor een beroep op de werkvloer. De aantal lesdagen verschillen per studierichting. Dit kan in verschillende scholen.

Meer informatie vind je onder de vraag ‘Wat is duaal leren?’.

Via het secundair volwassenenonderwijs

Je volgt les in een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs). Je kan twee certificaten behalen: een beroepscertificaat en een certificaat Aanvullende Algemene Vorming. De combinatie van twee certificaten levert je een diploma secundair onderwijs op. Meestal volg je voltijds les maar je kan ook via gecombineerd onderwijs studeren. Dan leer je vooral thuis via computer. Soms ga je op zaterdag naar school voor de les.

Via zelfstudie

Bij de Examencommissie leer je via zelfstudie. Je maakt dus zelf je planning, zoekt zelf je materiaal bij elkaar en studeert zelfstandig de leerstof in. Voor je kan starten volg je een verplichte infosessie. Daarna schrijf je je in. Je kan dan examendata kiezen die in jouw planning passen. Meer info vind je op de website https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding van de examens? Dan kan je terecht bij Lift Brussel.

Via VDAB

Je kan via VDAB een diploma behalen als je werkzoekende bent. Er zijn wel nog een aantal andere voorwaarden. De opleiding moet in jouw traject naar werk passen. Meer informatie vind je op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/diplomaviavdab