Wat is basiseducatie?

Wat is basiseducatie?

Basiseducatie helpt volwassenen op eigen tempo te leren en te versterken. Taal, rekenen, computer, wiskunde … Binnen elk domein zijn er cursussen op verschillende niveaus, voor Nederlandstaligen en anderstaligen. De opleidingen gaan door in centra voor basiseducatie. In Brussel is dat Brusselleer.

Meer informatie is te vinden op www.basiseducatie.be.

Opleidingstype