Wat is basiseducatie?

Basiseducatie helpt volwassenen op eigen tempo kennis op te doen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer, wiskunde... Binnen elk domein zijn er cursussen op verschillende niveaus, zowel voor Nederlandstaligen als anderstaligen. De opleidingen gaan door in Centra voor basiseducatie. In Brussel is dat Brusselleer.

Meer informatie is te vinden op www.basiseducatie.be.

Opleidingstype