Wat zijn de verschillende opleidingsniveaus?

In Vlaanderen zijn er acht onderwijsniveaus.

Samen vormen ze de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). De beschrijving van deze niveaus (kennis en vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid) vind je op de website van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

VKS niveau Onderwijskwalificaties
8 Universiteit - Doctor
7 Universiteit / hogeschool – Master
6 Universiteit / hogeschool - Bachelor
5 Hogeschool – Gegradueerde
4

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken / duaal leren

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair-na-Secundair (Se-n-Se)

3

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken / duaal leren

2

Basiseducatie

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken / duaal leren

1 de eindtermen voor het lager onderwijs
Opleidingstype