Wat zijn de verschillende opleidingsniveaus?

In Vlaanderen zijn er acht onderwijsniveaus.

Samen vormen ze de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). De beschrijving van deze niveaus (kennis en vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid) kan je terugvinden op deze pagina.

VKS niveau

Onderwijskwalificaties

8

Universiteit - Doctor

7

Universiteit / hogeschool – Master

6

Universiteit / hogeschool - Bachelor

5

Samenwerkingsverband HBO5 – Gegradueerde

4

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair-na-Secundair (Se-n-Se)

3

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

2

Basiseducatie

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

1

de eindtermen voor het lager onderwijs

Opleidingstype