Kan ik opnieuw gaan studeren als ik een werkloosheidsuitkering krijg?

In sommige gevallen kan je een (werkloosheids)uitkering combineren met studeren.

Voor avondstudies (na 17 uur) of op zaterdag kan dat altijd. Studies zonder een volledig leerplan kan je altijd (dus zonder goedkeuring van de RVA) combineren met werkloosheidsuitkeringen. Je moet wel:

  • ingeschreven blijven als werkzoekende
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt  
  • ingaan op iedere passende werkaanbieding

Om opleidingen te volgen met een volledig leerplan (27 studiepunten of meer) en je werkloosheidsuitkering te houden, heb je expliciete toelating van de RVA nodig. Dit kan alleen wanneer je bijvoorbeeld al een hele tijd werkloos bent of voor studies die voorbereiden op een knelpuntberoep.

Via VDAB kan je je werkloosheidsuitkering behouden en voltijds studeren om een diploma te halen voor knelpuntberoepen. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die vind je op de website van VDAB.

https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend

Opleidingstype