BSO 7de specialisatiejaar

In het Beroepssecundair onderwijs behaal je pas een diploma van het Hoger Secundair onderwijs als je slaagt in het 7de specialisatiejaar.

Beeldende kunsten - decoratieve technieken

Bouw

Handel - economie

Hout

Koeling en warmte

Lichaamsverzorging

Mechanica - elektriciteit

Mode en textiel

Personenzorg

Talen

Voeding - Horeca