Leertijd

De leertijd valt onder het systeem van Leren en Werken. Eén dag per week leer je het beroep bij Syntra. De overige 4 dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract en krijgt dus ook een vergoeding of een loon.

Beeldende kunsten - decoratieve technieken

Bouw

Handel - economie

Hout

Koeling en warmte

Lichaamsverzorging

Mechanica - elektriciteit

Personenzorg

Voeding - Horeca