Technisch secundair onderwijs

Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in technologie, dan zal je in het technisch secundair onderwijs (TSO) je gading vinden. Naast de algemene en technische vakken doe je er ook praktische ervaring op. Studierichtingen met veel praktijk zijn eerder gericht om te gaan werken, richtingen met veel algemene en technische vakken bereiden je vooral voor op het hoger onderwijs.

Auto

Beeldende kunsten - decoratieve technieken

Bouw

Grafische communicatie en media

Handel - economie

Koeling en warmte

Land- en tuinbouw - milieu

Lichaamsverzorging

Mechanica - elektriciteit

Paramedisch

Personenzorg

Talen

Toerisme - Onthaal

Voeding - Horeca

Wetenschappen - Wiskunde