Wat zijn de toelatingsvoorwaarden om een opleiding te mogen volgen aan een CVO?

Taalvoorwaarden

Het niveau Nederlands is afhankelijk van de opleiding. Vaak wordt er een niveau Nederlands 2.4 verwacht, maar er zijn ook beroepsopleidingen die je kan starten met een niveau 1.1, 1.2 of via een voorbereidingsprogramma. Neem hiervoor contact op met de school waar je de opleiding wenst te volgen.

Leeftijdsvoorwaarden

Het studiegebied aanvullende algemene vorming (AAV) en Algemene vorming (niveau aso):

  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Voor een opleiding die in september of later start mogen ook cursisten die ten laatste op 31 december 18 jaar worden zich inschrijven.

Andere opleidingen (beroepsopleidingen, taalopleidingen, cursussen…):

  • Minstens 16 jaar oud zijn
  • 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde.

Verblijfsvoorwaarden

Als je 18 jaar of ouder bent moet je de Belgische nationaliteit bezitten, of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.

Als je geen rijksregisternummer hebt moet je een document van wettig verblijf voorleggen. De documenten die daarvoor in aanmerking komen vind je in het vademecum wettig verblijf.

Heb je vragen over volwassenenonderwijs in België?

Stel ze via deze link aan Leerwinkel Brussel. Kom je liever persoonlijk langs? Maak dan via deze link een afspraak.

Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?

Een CVO is een school voor volwassenen. Je kan er les volgen vanaf je achttiende.

In een CVO gaat het er anders aan toe dan in een secundaire school. Terwijl je in een secundaire school moet slagen voor een leerjaar en vervolgens naar het volgende leerjaar kan overgaan, wordt er in een CVO gewerkt met modules. Dit is een soepel systeem waarbij je modules afzonderlijk kan volgen en hiervoor telkens deelattesten kan behalen. Eens je alle modules succesvol hebt afgelegd, behaal je je certificaat of diploma. Er vinden in het volwassenenonderwijs geen traditionele examens plaats zoals in het secundair onderwijs, maar de cursisten worden permanent geëvalueerd.

Ook de organisatie van het CVO is verschillend: lessen kunnen zowel overdag als 's avonds of in het weekend worden georganiseerd. De opleiding kan zowel starten in september als in januari.

Waar kan ik het volledige Nederlandstalige onderwijsaanbod terugvinden?

Het volledige Nederlandstalige aanbod in Brussel én Vlaanderen is online raadpleegbaar, meer bepaald via www.onderwijskiezer.be, een website gemaakt door het CLB.

Wat is tweedekansonderwijs?

Het tweedekansonderwijs (TKO) is de oude naam voor wat we nu het secundair volwassenenonderwijs noemen. Men sprak over tweedekansonderwijs omdat het een "tweede kans" is om je diploma secundair onderwijs te behalen. Dit kan vanaf je 18e in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Een maximumleeftijd is er niet. Het secundair volwassenenonderwijs biedt verschillende opleidingen aan op het niveau van de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Je kan het diploma secundair onderwijs behalen in een aantal ASO-opleidingen van het studiegebied algemene vorming of door een beroepsgerichte opleiding te combineren met een opleiding aanvullende algemene vorming. Voor het aanbod in Brussel kan je terecht op de websites van CVO Brussel, CVO Lethas en CVO Semper.

Hoeveel kost een opleiding in het volwassenenonderwijs?

Basiseducatie

Alle opleidingen in basiseducatie zijn gratis.

Secundair Volwassenenonderwijs

Alle opleidingen in het volwassenenonderwijs vragen hetzelfde inschrijvingsgeld. De basis is €1,50 per lesuur. Een module van 40 uur kost je dus €60. Als je voor veel modules inschrijft kost het maximum €600 per schooljaar.
In heel wat situaties kan je korting krijgen op dit inschrijvingsgeld. Dan is het €0,30 per lestijd of soms gratis. Meer info vind je op deze deze website. Of vraag het aan Leerwinkel Brussel!

Let op: je moet ook cursusgeld betalen. Dat is voor kopies, cursussen of boeken. Voor sommige opleidingen is er ook een materiaalkost. (Bv. bij een koksopleiding moet je betalen voor de ingrediënten.)

Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CmSvfCyGtmQ&t

Je kan op verschillende manieren een diploma secundair onderwijs behalen.

Via het voltijds onderwijs

Je kan tot je 25ste naar een secundaire school gaan om je diploma te behalen. In ASO/TSO/KSO ga je tot het 6de jaar naar school voor een diploma. In BSO ga je tot het 7de jaar naar school om een diploma te behalen.

Via een combinatie van leren en werken

Je kan leren combineren met ervaring opdoen op de werkvloer. Er zijn drie mogelijkheden.

1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les en drie dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan in het DBSO (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs) bij een CLW (Centrum Leren en Werken).

2. Leertijd

Je volgt één dag per week les en vier dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan bij een opleidingscentrum van Syntra.

3. Duaal leren

Je leert minimaal drie dagen per week voor een beroep op de werkvloer. De aantal lesdagen verschillen per studierichting. Dit kan in verschillende scholen.

Meer informatie vind je onder de vraag ‘Wat is duaal leren?’.

Via het secundair volwassenenonderwijs

Je volgt les in een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs). Je kan twee certificaten behalen: een beroepscertificaat en een certificaat Aanvullende Algemene Vorming. De combinatie van beide certificaten levert je een diploma secundair onderwijs op. Meestal volg je voltijds les maar je kan ook via gecombineerd onderwijs studeren. Dan leer je vooral thuis via computer. Soms ga je op zaterdag naar school voor de les.

Via zelfstudie

Bij de Examencommissie leer je via zelfstudie. Je maakt dus zelf je planning, zoekt zelf je materiaal bij elkaar en studeert zelfstandig de leerstof in. Voor je kan starten volg je een verplichte infosessie. Nadien volgt je inschrijving. Je kan dan examendata kiezen die in jouw planning passen. Meer info vind je op de website https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding van de examens? Dan kan je terecht bij Lift Brussel.

Via VDAB

Je kan via VDAB een diploma behalen als je werkzoekende bent. Er zijn wel nog een aantal andere voorwaarden. De opleiding moet in jouw traject naar werk passen. Voor meer informatie kan je bij VDAB terecht: https://www.vdab.be/diplomaviavdab