Voltijds secundair onderwijs

In het voltijds secundair onderwijs ga je elke dag naar school.

 • Algemeen Secundair Onderwijs: Wil je je voorbereiden op het hoger onderwijs? Dan kan je kiezen voor een richting in het algemeen secundair onderwijs (ASO). De nadruk ligt op een ruime algemene vorming. Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep, maar krijgt er wel een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs.

 • Kunstsecundair onderwijs: Ben je geïnteresseerd in kunst en wil je hier later je beroep van maken? Dan is het kunstsecundair onderwijs (KSO) iets voor jou. In deze richtingen krijg je naast algemene vakken ook artistieke vakken en praktijk. Na het KSO kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.

 • Technisch secundair onderwijs: Het technisch secundair onderwijs (TSO) besteedt aandacht aan algemene en technische vakken. Je doet er ook praktische ervaring op. Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.

 • Beroepssecundair onderwijs: Het beroepssecundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Als je slaagt in het 6de jaar ontvang je een studiegetuigschrift. Een diploma van het secundair onderwijs behaal je als je slaagt in het 7de specialisatiejaar.

  • BSO 7de specialisatiejaar: In het Beroepssecundair onderwijs behaal je pas een diploma van het Hoger Secundair onderwijs als je slaagt in het 7de specialisatiejaar. Dit 7de jaar sluit aan bij de richting die je in de derde graad BSO gevolgd hebt.

Het volledige overzicht van scholen en studierichtingen in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel vind je in de scholengids, deze kan je krijgen in de Leerwinkel of via de website van VGC: https://www.vgc.be/publicaties

Wil je graag online verder zoeken? Zoek dan een school op www.onderwijsinbrussel.be/scholenzoeker.

Meer algemene informatie, alsook het aanbod buiten Brussel kan je terugvinden op www.onderwijskiezer.be.

Stelsel van leren en werken

Naast voltijds naar school gaan, kan je het volgen van lessen ook combineren met werken in een bedrijf.

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso): Het deeltijds beroepsonderwijs valt onder het systeem van Leren en Werken. Twee dagen per week leer je het beroep op school (CDO), dit is het gedeelte leren.
  Het gedeelte werkplekleren hangt af van het resultaat van een screening door je CDO.
  De mogelijkheden:Aanloopfase: voor wie bereid is om te werken, maar daar nog verder attitudes en vaardigheden voor moet ontwikkelen:

  • Echte arbeidservaring met een van de contracten:

   • Overeenkomst alternerende opleiding

   • Deeltijdse arbeidsovereenkomst

 • Leertijd: De leertijd valt onder het systeem van Leren en Werken. Eén dag per week volg je een theoretische opleiding in een Syntra-campus. De overige vier dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract en krijgt dus een loon.
  Meer informatie op: www.leertijd.be
 • Secundair na secundair: Secundair-na-secundair (afgekort: Se-n-Se) is de verzamelnaam van enkele korte opleidingen binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs (TSO en KSO), waarin je verder kan specialiseren.
  Se-n-Se is sterk beroepsgericht. Een groot deel van de opleidingstijd bestaat uit leren op een werkplek. Een Se-n-Se-opleiding duurt meestal 1 jaar (2 semesters). In de toekomst zullen ook opleidingen van 1 of 3 semesters mogelijk zijn. Op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u een overzicht van de studierichtingen in het secundair-na-secundair onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur/studi… 

Voorbereiding op hoger onderwijs

Wil je je graag goed voorbereiden op je studies in het hoger onderwijs? Er bestaan verschillende programma’s die je op één jaar tijd voorbereiden. Voor een volledig aanbod maak je best een afspraak met een leerloopbaanbegeleider van Leerwinkel Brussel.

 • 7de jaar van Kunsthumaniora: In het KSO bestaat er een 7de jaar dat je optioneel kan volgen. Dit kan je helpen om je voor te bereiden op artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.

 • Bijzonder wetenschappelijke vorming: Deze opleiding is de geschikte manier om je gebrek aan kennis van wiskunde en wetenschap weg te werken. Zo kan je voorbereid starten aan een wetenschappelijke richting in het Hoger Onderwijs.

 • VUB InCampus: VUB organiseert een voorbereidend traject van 1 academiejaar dat een beperkt aantal studenten begeleidt bij de verwerving van de taal- en studievaardigheden die nodig zijn om in te schrijven en te slagen voor een universitaire opleiding aan de VUB.
  Meer informatie op: https://www.vub.be/en/welcome-student-refugees-programme#home

Buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) richt zich tot jongeren met een beperking of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-buitengewoon-secundair-onderwijs 

 

OKAN

OKAN staat voor ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’. Anderstalige leerlingen die nog maar pas in België zijn aangekomen, kunnen extra ondersteuning krijgen in het onthaalonderwijs. Daar staan volgende doelstellingen voorop: Nederlands leren, integreren in de klaspraktijk en in de samenleving.

Meer informatie: https://www.onderwijsinbrussel.be/leren-en-studeren/structuur-onderwijs…

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost studeren in het secundair onderwijs?

Een inschrijving aan een secundaire school is gratis. Secundaire scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. Wel mogen ze bijdragen vragen voor didactisch materiaal (boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen...), activiteiten (theaterbezoek, meerdaagse uitstappen...) en diensten en producten (maaltijden, middagtoezicht, opvang, schoolbus...).

Betaalmoeilijkheden

Heb je moeilijkheden om de schoolfactuur te betalen, vraag dan op school of de kosten gespreid kunnen worden en vraag of er andere betaalmogelijkheden zijn.

Sommige scholen hebben een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of je hiervoor in aanmerking komt.

Klachten

Wanneer je de aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, kun je hierover een vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur

Hoe kunnen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs starten?

Jonge anderstalige nieuwkomers kunnen terecht in OKAN, onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. 

Onthaalonderwijs is er voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw zijn in België en nog niet genoeg Nederlands kennen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen één jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. In het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die onthaalonderwijs aanbieden. Het onthaalonderwijs is mogelijk in het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Om in het onthaalonderwijs te kunnen starten moet de leerling:

1) een nieuwkomer zijn (= maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)

2) op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn

3) het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben

4) onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen

5) maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie neem je best contact op met de school van je keuze.

Wat is leerplicht?

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. De voltijdse leerplicht eindigt al op de leeftijd van 15 jaar. Tussen hun 15de en 18de kunnen jongeren deeltijds onderwijs volgen. De overheid wil er zo voor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België.

Meer informatie kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen.

 

Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?

Een centrum voor volwassenenonderwijs, kortweg CVO, is een school voor volwassenen waar je les kan volgen vanaf 18 jaar (of 16 voor de taalopleidingen).

In een secundaire school moet je slagen voor een leerjaar, dan kan je naar het volgende leerjaar overgaan. In een CVO werken ze met modules. Dat is een soepel systeem: je kan modules apart volgen en hiervoor deelattesten behalen. Als je alle modules succesvol hebt afgelegd, krijg je je certificaat of diploma. Er zijn in het volwassenenonderwijs geen traditionele examens zoals in het secundair onderwijs, maar permanente evaluatie en toetsen.

Ook de organisatie van het CVO is anders: lessen kunnen overdag, 's avonds of in het weekend georganiseerd worden. De opleiding kan starten in september en in januari.

Waar vind ik het volledige Nederlandstalige onderwijsaanbod?

Het volledige Nederlandstalige aanbod in Brussel én Vlaanderen vind je op www.onderwijskiezer.be, een website gemaakt door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een combinatie van leren en werken.

Dat kan voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Je krijgt algemene vakken en beroepsgerichte vorming op school. Daarnaast leer je een gekozen beroep terwijl je werkt bij een werkgever.

Hoeveel dagen je naar school gaat en gaat werken is in elk systeem anders:

 • Deeltijds Beroepsonderwijs: twee dagen per week leer je het beroep in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs. De andere drie dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract. Je krijgt dus een vergoeding of een loon.
 • Leertijd: je leert één dag per week het beroep op een Syntra-lesplaats. De overige vier dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract en krijgt dus ook een vergoeding of een loon!
 • Duaal: je leert op het werk en in een school, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of een Syntra-lesplaats. Je leert minsten 60% van de tijd op de werkvloer, de andere dagen volg je les. Ook bij dit systeem werk je met een contract en krijg je een vergoeding of loon.

Via deze systemen van leren en werken kan je je diploma secundair onderwijs behalen. Het is wel belangrijk dat je genoeg jaren les hebt gevolgd. Anders krijg je alleen een getuigschrift of certificaat, geen diploma.

Heb je vragen over leren en werken? Neem contact op met duaal@tracebrussel.be, surf naar https://duaalleren.brussels/ of bel naar het gsm-nummer 0484 97 70 86.

Bekijk ook zeker dit filmpje voor meer informatie.

Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?

https://www.youtube.com/watch?v=CmSvfCyGtmQ&t

Je kan op verschillende manieren een diploma secundair onderwijs behalen.

Via het voltijds onderwijs

Je kan tot je 25ste naar een secundaire school gaan om je diploma te behalen. In ASO/TSO/KSO ga je tot het 6de jaar naar school voor een diploma. In BSO ga je tot het 7de jaar naar school om een diploma te behalen.

Via een combinatie van leren en werken

Je kan leren combineren met ervaring opdoen op de werkvloer. Er zijn drie mogelijkheden.

1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les en drie dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan in het DBSO (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs) bij een CLW (Centrum Leren en Werken).

2. Leertijd

Je volgt één dag per week les en vier dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan bij een opleidingscentrum van Syntra.

3. Duaal leren

Je leert minimaal drie dagen per week voor een beroep op de werkvloer. De aantal lesdagen verschillen per studierichting. Dit kan in verschillende scholen.

Meer informatie vind je onder de vraag ‘Wat is duaal leren?’.

Via het secundair volwassenenonderwijs

Je volgt les in een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs). Je kan twee certificaten behalen: een beroepscertificaat en een certificaat Aanvullende Algemene Vorming. De combinatie van twee certificaten levert je een diploma secundair onderwijs op. Meestal volg je voltijds les maar je kan ook via gecombineerd onderwijs studeren. Dan leer je vooral thuis via computer. Soms ga je op zaterdag naar school voor de les.

Via zelfstudie

Bij de Examencommissie leer je via zelfstudie. Je maakt dus zelf je planning, zoekt zelf je materiaal bij elkaar en studeert zelfstandig de leerstof in. Voor je kan starten volg je een verplichte infosessie. Daarna schrijf je je in. Je kan dan examendata kiezen die in jouw planning passen. Meer info vind je op de website https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding van de examens? Dan kan je terecht bij Lift Brussel.

Via VDAB

Je kan via VDAB een diploma behalen als je werkzoekende bent. Er zijn wel nog een aantal andere voorwaarden. De opleiding moet in jouw traject naar werk passen. Meer informatie vind je op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/diplomaviavdab