Wat zijn studietoelagen?

Een studietoelage is een bedrag dat je krijgt van de Vlaamse overheid voor je studies in het hoger onderwijs.

Met de studietoelage helpt de Vlaamse overheid je financieel met je studies. Op basis van vier criteria bepaalt de overheid of je een studietoelage krijgt. Deze criteria zijn nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden.

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.

De bedragen voor studietoelagen voor schooljaar 2019-2020 liggen tussen 271,49 euro (minimumtoelage) en 2.521,67 euro (volledige toelage). Zit je op kot of ben je zelfstandig student, dan kan dit oplopen tot 4.201,42 euro.

Je kan een aanvraag indienen en meer informatie nalezen op: www.studietoelagen.be.

Opleidingstype