Wie kan me in Brussel helpen om werk te zoeken?

Je kan gratis hulp krijgen bij de Brusselse Werkwinkels als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je woont in Brussel
  • Je bent ingeschreven bij Actiris
  • Je spreekt Nederlands of je bent bereid om het te leren

Je kan je zonder afspraak inschrijven aan het onthaal in de voormiddag (van maandag tot en met vrijdag).

Er zijn drie Werkwinkels in Brussel.

 • WERKWINKEL BRUSSEL-CENTRUM (Rouppeplein 15, 1000 Brussel) voor de inwoners van 1000 Brussel, 1020 Laken, 1040 Etterbeek, 1050 Elsene, 1083 Ganshoren, 1090 Jette, 1120 Neder-Over-Heembeek, 1130 Haren, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, 1160 Oudergem, 1170 Watermaal-Bosvoorde.
 • WERKWINKEL SINT-JOOST-TEN-NODE (Astrotoren, Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node) voor de inwoners van 1030 Schaarbeek, 1140 Evere, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 1210 Sint-Joost-ten-Node
 • WERKWINKEL ANDERLECHT (Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht) voor de inwoners van 1060 Sint-Gillis, 1070 Anderlecht, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 1081 Koekelberg, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 1180 Ukkel, 1190 Vorst

Wat is het Beroepenpunt?

Het Beroepenpunt is een ontmoetingsplek voor al wie vragen heeft rond opleiding, onderwijs, werk, ondernemerschap, mobiliteit ... Via digitale tools en een multimediabibliotheek kan je zelf op zoek naar informatie. Je kan er ook informatiesessies volgen of persoonlijk met consulenten spreken. Het Beroepenpunt is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen, wat je statuut of leeftijd ook is.

Op donderdagavond van 17 tot 19 uur (niet tijdens schoolvakanties) geeft een leerwinkelconsulent je een antwoord op al jouw leervragen.

Meer info: www.beroepenpunt.brussels

Adres: Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Openingsuren:

Maandag: 9.30 tot 16.00 uur

Dinsdag: 9.30 tot 16.00 uur

Woensdag: 9.30 tot 16.00 uur

Donderdag: 13.30 tot 19.00 uur (in schoolvakanties: 13.30 tot 16.00 uur)

Vrijdag: 9.30 tot 16.00 uur

Kan ik ervaring die ik vroeger heb opgedaan laten erkennen?

Ja dat kan. Je kan een test doen en van dat resultaat een kwalificatiebewijs of een bewijs van competenties krijgen. Hiermee kan je vrijstellingen in een opleiding krijgen of gebruiken op de arbeidsmarkt.

Er zijn twee soorten ervaring: eerder verworven kwalificatie (EVK) en eerder verworven competentie (EVC).

Eerder verworven kwalificatie (EVK)

Kwalificaties door eerdere studies zijn onder meer: diploma's, creditbewijzen, getuigschriften, binnen- of buitenlandse studiebewijzen, attesten van opleidingen waarvan je een bewijs hebt.

Wil je verder studeren?

Een diploma secundair onderwijs is nodig om te kunnen starten in het hoger onderwijs. Heb je dat niet? Dan kan je, afhankelijk van de opleiding, toch starten als je slaagt voor de toelatingsproeven.

Andere studiebewijzen kan je bij inschrijving best meenemen, zo kan je  vrijstellingen aanvragen. De school kan een bijkomend bekwaamheidsonderzoek doen.

Meer informatie kan je vinden op de website van Vlaanderen.be.

Heb je een buitenlands diploma? Om hoger onderwijs te volgen is geen erkenning van NARIC nodig. De hogeschool of universiteit beslist zelf case per case of je er kan starten.

Wil je gaan werken?

Heb je kwalificatie van buiten België? Dan kan je een erkenning aanvragen via NARIC Vlaanderen. Meer info kan terugvinden op de website van NARIC Vlaanderen.

NARIC Vlaanderen is het eerste aanspreekpunt, maar voor de erkenning van bepaalde beroepen kan je rechtstreeks bij de bevoegde instanties terecht, zoals bijvoorbeeld het Agentschap Zorg en Gezondheid voor een erkenning van arts en verpleegkundige. Een lijst met professionele erkenningen kan je terugvinden op de website van NARIC Vlaanderen.

Eerder verworven competentie (EVC)

Je verwerft kennis en vaardigheden op school, maar ook in je vrije tijd, op je werk ... Met EVC kan je competenties zichtbaar maken voor jezelf en voor anderen.

Je kan ze laten testen door erkende EVC-aanbieders. Het resultaat krijg je in een kwalificatiebewijs of een bewijs van competenties. Hiermee kan je vrijstellingen krijgen in een opleiding of je competenties gebruiken als je werk zoekt.

Raadpleeg de EVC-aanbieders om een EVC-traject op te starten.

Meer informatie over een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring kan je terugvinden op de website van Vlaanderen.be.

Wat is het groeipakket?

Het groeipakket is een som geld dat ouders maandelijks krijgen voor hun kinderen, als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Het groeipakket heette vroeger kinderbijslag.

Ouders krijgen eenmalig een startbedrag van €1122 bij de geboorte van een kind. Daarnaast krijgen ouders elke maand een basisbedrag van €163,20. Gaan de kinderen naar de kleuter-, lagere- of secundaire school, dan wordt er automatisch een schoolbonus betaald in de maand augustus.

Deze drie bedragen – het  startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus – zijn er voor elk kind. Sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien. Zij kunnen een sociale toeslag en/of een zorgtoeslag krijgen.

Meer informatie vind je op: www.groeipakket.be

Hoe maak ik een afspraak bij Leerwinkel Brussel?

Je kan een afspraak maken met een consulent van Leerwinkel Brussel.

De afspraak vraag je aan via:

1) telefoon (02 233 37 63)

2) Of via e-mail (info@leerwinkel.brussels)

3) Of via de website

4) Of via de Facebook-pagina

De afspraak vindt plaats op verdieping M van de Astrotoren (Sterrenkundelaan 14,Sint-Joost-ten-Node).  In de Astrotoren neem je de lift naar de Mezzanine (verdieping M) en meld je je aan bij het onthaal.

Neem metrolijn 2 of 6 tot halte Madou en volg de uitgang Sterrenkundelaan/Gemeentehuis/Actiris.

Je kan ook bus 29, 63, 65, 66 (MIVB) of 318, 351, 410 (De Lijn) nemen.

Hoe kan ik Nederlands leren en oefenen?

Er zijn verschillende manieren om Nederlands te leren en te oefenen:

 • naar een talenschool gaan
 • zomercursussen volgen
 • vrijwilligerswerk doen
 • aan conversatietafels deelnemen
 • een taalapp gebruiken
 • boeken lezen
 • Nederlandstalige films of series bekijken

 Op de website http://nederlandsoefenen.be/brussel/ vind je heel wat tips.

Zoek je een cursus Nederlands? Wil je weten welke activiteiten er in Brussel zijn om Nederlands te leren? Ga dan naar het Huis van het Nederlands. Meer informatie vind je op hun website: https://www.huisnederlandsbrussel.be/.

 

Kan ik opnieuw gaan studeren als ik een werkloosheidsuitkering krijg?

Soms kan je een uitkering combineren met studeren.

Voor avondstudies (na 17 uur) of op zaterdag kan dat altijd. Studies zonder een volledig leerplan kan je altijd (dus zonder goedkeuring van de RVA) combineren met werkloosheidsuitkeringen. Je moet wel:

 • ingeschreven blijven als werkzoekende
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt  
 • ingaan op iedere passende werkaanbieding

Opleidingen volgen met een volledig leerplan (27 studiepunten of meer) je werkloosheidsuitkering houden kan, maar je hebt expliciete toelating van de RVA nodig. Dit kan alleen wanneer je bijvoorbeeld al een hele tijd werkloos bent of voor studies die voorbereiden op een knelpuntberoep.

Via VDAB kan je je werkloosheidsuitkering behouden en voltijds studeren om een diploma te halen voor knelpuntberoepen. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die vind je op de website van VDAB.

https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend

Waar vind ik info over beroepsopleidingen of begeleiding naar werk?

Informatie over het Nederlandstalig aanbod van beroepsopleidingen, inschakelings- en werkervaringsprojecten en begeleiding naar werk in het Brussels gewest vind je op de website Schakels naar werk.

Wat zijn de verschillende opleidingsniveaus?

In Vlaanderen zijn er acht onderwijsniveaus.

Samen vormen ze de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). De beschrijving van deze niveaus (kennis en vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid) vind je op de website van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

VKS niveau Onderwijskwalificaties
8 Universiteit - Doctor
7 Universiteit / hogeschool – Master
6 Universiteit / hogeschool - Bachelor
5 Samenwerkingsverband HBO5 – Gegradueerde
4 Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair-na-Secundair (Se-n-Se)

3 Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

2 Basiseducatie

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

1 de eindtermen voor het lager onderwijs

Wat is basiseducatie?

Basiseducatie helpt volwassenen op eigen tempo te leren en te versterken. Taal, rekenen, computer, wiskunde … Binnen elk domein zijn er cursussen op verschillende niveaus, voor Nederlandstaligen en anderstaligen. De opleidingen gaan door in centra voor basiseducatie. In Brussel is dat Brusselleer.

Meer informatie is te vinden op www.basiseducatie.be.

Hoeveel kost een opleiding in het volwassenenonderwijs?

Basiseducatie

Alle opleidingen in basiseducatie zijn gratis.

Secundair Volwassenenonderwijs

Alle opleidingen in het volwassenenonderwijs vragen hetzelfde inschrijvingsgeld. De basis is €1,50 per lesuur. Een module van 40 uur kost je dus € 60. Als je voor veel modules inschrijft kost het maximum € 600 per schooljaar.
In heel wat situaties kan je korting krijgen op dit inschrijvingsgeld. Dan is het € 0,30 per lesuur of soms gratis. Meer info vind je op deze deze website. Of vraag het aan Leerwinkel Brussel.

Let op: je moet ook cursusgeld betalen. Dat is voor kopies, cursussen of boeken. Voor sommige opleidingen is er ook een materiaalkost. (Bv. bij een koksopleiding moet je betalen voor de ingrediënten.)

Kan ik via VDAB een diploma behalen?

Je kan een diploma secundair onderwijs, secundair-na-secundair, graduaat of professionele bachelor behalen via VDAB als je werkzoekend bent en voldoet aan een aantal voorwaarden. Meer info vind je bij VDAB.

 

Is de dienstverlening van Leerwinkel Brussel gratis?

Ja, de dienstverlening van Leerwinkel Brussel is volledig gratis.

Kan ik als werkzoekende studeren of een opleiding volgen?

Om je kansen op een job te verhogen kan je als werkzoekende een beroepsopleiding volgen of je inschrijven voor een studie. Afhankelijk van de opleiding kan dit met behulp van VDAB. Hou er wel rekening mee dat je hiervoor toelating van Actiris nodig hebt. Voor vragen hierover kan je terecht bij de Dienst Vrijstellingen van Actiris, VDAB of jouw vakbond.

Kan ik studeren of een opleiding volgen als ik steun krijg van het OCMW?

Dit kan als jouw OCMW akkoord gaat. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, stel je samen met het OCMW een overeenkomst op. In deze overeenkomst maak je afspraken die je moet respecteren tijdens je studies. Meer informatie vind je in deze brochure.

Wat is diplomagelijkschakeling?

Via diplomagelijkschakeling kan je een buitenlands diploma laten erkennen in België. Zo weet je welk studieniveau in België je buitenlandse diploma heeft.

Je kan kiezen tussen een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap  of de Franstalige Gemeenschap .

 • Bij de Vlaamse Gemeenschap: Dien je aanvraag online in bijj NARIC-Vlaanderen. Je kan kiezen tussen een erkenning op niveau (bv. master) of een specifieke erkenning (bv. master in biologie).
 • Bij de Franstalige Gemeenschap: Meer informatie over gelijkschakeling bij Fédération Wallonie-Bruxelles vind je op de website www.mijndiploma.be.

Is een diplomagelijkschakeling nodig om naar het hoger onderwijs te gaan?

Nee. De hogeschool/universiteit beslist zelf of je voor een bepaalde studierichting kan inschrijven. Heb je al een diplomagelijkschakeling via NARIC gekregen? Bezorg die dan aan de hogeschool/universiteit. Let op: de beslissing van de hogeschool/universiteit kan anders zijn dan de beslissing van NARIC-Vlaanderen.